БОЛНИЦА

УМБАЛ „Каспела” е лечебно заведение, което вече 18 години се развива и утвърждава успешно като авторитетна и стабилна диагностична и лечебна структура в страната.  

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

АСИП МДЦ”Каспела” е медицински център, който извършва извънболнична специализирана медицинска помощ по над 23 специалности

Информация за корона вирус

Университетска многопрофилна
болница Каспела

Нашата цел е Вашето здраве!

УМБАЛ „Каспела” е лечебно заведение, което вече 19 години се развива и утвърждава успешно като авторитетна и стабилна диагностична и лечебна структура в страната

Болницата има сключен договор с РЗОК по клинични пътеки/процедури и лекува безплатно здравноосигурени лица.

В болницата са разкрити над 20 медицински клиники и отделения по различни медицински специалности и съпътстващ лабораторен комплекс.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦАЕНТИ И ПОСЕТИТЕЛИ

Модерна база
и апаратура

Лечението на пациентите се извършва в съвременни и модерни бази, построени специално за целта. Всички клиники и отделения разполагат с болнични стаи с две или три легла, със самостоятелен санитарен възел и баня, обзаведени с телевизор и централна климатизация. Операционният блок е със зали, оборудвани с нова и модерна анестезиологична апаратура и моторизиращи системи.

Във всички клиники, отделения и структури работят екипи от високо-квалифицирани и ерудирани лекари и специалисти по здравни грижи с продължителен стаж, доказали своя професионализъм.
Значителна част от лекарите, работещи в УМБАЛ”Каспела” са с научно звание „асистент”, „главен асистент”, „доцент” или „професор”.

Паркинг

В непосредствена близост до УМБАЛ Каспела е достъпен голям платен паркинг

Автобусен транспорт

Автобуси пристигащи в близост до болницата No 10, 12, 26, 29, 37, 222

Достъпност за хора с увреждания

УМБАЛ Каспела е лесно достъпна за хора с увреждания

За информация и записване на час 032 645 997