Title Image

За Нас

Начало  /  За Нас

УМБАЛ „Каспела” е лечебно заведение, което вече 18 години се развива и утвърждава успешно като авторитетна и стабилна диагностична и лечебна структура в страната.

Болницата има сключен договор с РЗОК по клинични пътеки и лекува безплатно здравно осигурени лица. В болницата са разкрити над 20 медицински клиники и отделения по различни медицински специалности и съпътстващ лабораторен комплекс.

Във всички клиники, отделения и структури работят екипи от високо-квалифицирани и ерудирани лекари и специалисти по здравни грижи с продължителен стаж, доказали своя професионализъм.
Значителна част от лекарите, работещи в УМБАЛ Каспела са с научно звание „асистент”, „главен асистент”, „доцент” или „професор”.

НАШАТА ЦЕЛ Е ВАШЕТО ЗДРАВЕ!

УМБАЛ КАСПЕЛА е определена за университетска болница с решение No 560/31.07.2014г на МС

УМБАЛ Каспела е акредитирана от Министерство на здравеопазването с отлична оценка за качество на лечебната и диагностична дейност общо и по отделно за всички нейни структури.

УМБАЛ Каспела е сертифицирана по ISO 9001:2008

От 2010 г. УМБАЛ Каспела е база за обучение на лекари-специализнати, специалисти по здравни грижи и студенти по медицина и по настоящем обучава над 30 лекари-специализанти в отделните си структури.

УМБАЛ Каспела е носител на награда „ЗЛАТНА КНИГА” на Съвета на Европа за научна и културна общност за принос към развитието на българската медицина.

Всички клиники са покрили най-високото „трето” ниво на компетентност в съответствие с действащите медицински стандарти.

Материална база

Лечението на пациентите се извършва в съвременни и модерни бази, построени специално за целта. Всички клиники и отделения разполагат с болнични стаи с две или три легла, със самостоятелен санитарен възел и баня, обзаведени с телевизор и централна климатизация. Операционеният блок е със зали, оборудвани с нова и модерна анестезиологична апаратура и мониториращи системи.