Title Image

Доц. д-р Стефка Владева д.м.

Начало  /  Доц. д-р Стефка Владева д.м.
Доц. д-р Стефка Владева д.м.
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Work Days

Магистър по медицина ВМИ Пловдив 1982г
Специалност Вътрешни болести МА София 1990г
Специалност Ендокринология и болести на обмяната МА София 1992г
Придобита научна степен доктор по медицина през 2007г