Title Image

Д-р Веселин Маринов

Начало  /  Д-р Веселин Маринов
Д-р Веселин Маринов
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Work Days

Д-р Веселин Маринов

Магистър по медицина в Медицински Университет – Пловдив 1988г.

Асистент – преподавател в Медицински Университет – Пловдив от 1992г.

Придобива специалност по „Обща Хирургия“ през 1994г.

1992г. – 2012г. – работи в “Трета жлъчно-чернодробна и ендокринна

хирургия“ на УМБАЛ “Св Георги“.

Работи в Първа хирургия с колопроктология в УМБАЛ “Св Георги“

2012г. – 2015г.

Oт 2015г. работи в “ Клиника по Хирургия“ на Университетска

Многопрофилна Болница за Активно Лечение “Каспела“

Сертифициран курс за лапароскопска хирургия – 2008г