Title Image

Д-р Валентин Иванов

Начало  /  Д-р Валентин Иванов
Д-р Валентин Иванов
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Work Days

Д-р Валентин Валентинов Иванов, дм
Специалист по ‚‚Хирургия‘‘

Придобил e образователна и научна степен “доктор” (PhD) с успешно защитен
дисертационен труд на тема – “Интраоперативна ехография при непалпиращи се
туморни формации на млечната жлеза – приложениe и симулационно обучение” в
катедрата по”Специална хирургия” на МУ – Пловдив.
Преподавател e към “Медицински Симулационен и Тренировъчен център‘‘
Научноизследователския център на МУ – Пловдив.
Магистър по “Обществено здраве и здравен мениджмънт”.
Магистър по медицина с отличен успех.

Тел: 0888244798 Сайт: www.drvalentinivanov.com

Д-р Валентин Иванов е тясно специализиран в ехографията и оперативното лечение на
доброкачествените и злокачествени заболявания на млечната жлеза. Обучавал се е при
водещи специалисти в Мадрид – Испания, Букурещ – Румъния и Любляна – Словения,
като само за 2021-ва и 2022-ра година има сертифицирани участия в над 60 курса.
След специализациите си в ‚‚ Institute of Oncology‘‘Любляна и ‚‚Clínica Universidad de
Navarra’’Мадрид прилага широкоиглена (core-) биопсия и поставяне на специални
маркери в туморни образувания на млечната жлеза. Процедурата позволява вземане на
хистологичен материал за окончателна патоанатомична диагноза без тежка оперативна
намеса. Маркирането на определени злокачествени тумори предоставя възможност за
проследяване на точното местоположение на туморната формация при извършване на
предоперативна химиотерапия и оперативно локализиране, при наличие на пълен
патологичен отговор от терапията (изчезване на туморната формация).
Д-р Иванов прилага съвременни онкопластични техники като по-голямата част от
операциите, които извършва запазват гърдата.
Именно дисертационният му труд се базира на използване на ехографията като метод
за локализация на малки тумори – под 2 см, които не могат да бъдат докоснати.
Методът позволява съхраняване на 3 пъти повече здрав жлезен паренхим и намалява
драстично риска от пропускане на туморната формация или допускане на позитивни
резекционни линии.
Д-р Иванов извършва ехографска диагностика и лапароскопска (позната на пациентите
като “безкръвна”) хирургия при заболявания на гастроинтестиналния тракт. Работи като
асистент в ‚‚Медицински Симулационен и Тренировъчен център‘‘ към
Научноизследователския център на МУ – Пловдив. Работата му в това звено се състои в
обучение на специалисти, специализанти и студенти на минимално инвазивна
хирургия.