Title Image

Д-р Тодор Иванов Иванов

Начало  /  Д-р Тодор Иванов Иванов
Д-р Тодор Иванов Иванов
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Work Days

Магистър по медицина в Медицински Университет – Пловдив 1991г.

Специлизира хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив.

Придобива специалност по „Обща Хирургия“ през 2002г.

От 2005г. работи  в  “ Клиника по Хирургия“ на Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Каспела“.

 

Завършени курсове:

Лапароскопска хирургия на жлъчен мехур, жлъчни пътища и храносмилателен тракт.

Workshop по лапароскопска хирургия на ГИТ.

Горна и долна ендоскопия.

Ехография на повърхностни и дълбоки структури.

Тироидна хирургия.

Хирургия на млечна жлеза.

Взема участие в множество национални конгреси и конференции по Хирургия.