Title Image

Д-р Стефан Спасов

Начало  /  Д-р Стефан Спасов
Д-р Стефан Спасов
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Work Days

Д-р Стефан Неофитов Спасов

Магистър по медицина от Медицински Университет – Пловдив 1986г.

Придобива специалност по „Обща Хирургия“ през 1993г.

От 1989г. работи, като ординатро в МБАЛ“Асеновград“.

От 2005г. е началник на отделението по Хирургия в МБАЛ“Асеновград“.

От 2013г. работи в Клиника по хирургия при Университетска

Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Каспела“.

Има завършени следните курсове:

Лапароскопска холицистектомия.

Лапароскопска хирургия.

Workshop по лапароскопска хирургия на ГИТ.

Курс по онкологична хирургия на стомаха и хранопровода.

Курс по колоректална хирургия.

Курс по чернодробна хирургия.

Специализация по лапароскопска хирургия в Любляна.

Здравен мениджмънт.

Сертификат за горна и долна ендоскопия.

Курс по панкреатична хирургия.

Участие в множество конгреси и конференции по Хирургия.