Title Image

Д-р Рангел Кънчев

Начало  /  Д-р Рангел Кънчев
Д-р Рангел Кънчев
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Work Days

Д-р Рангел Иванов Кънчев

Магистър по медицина от Медицински Университет – Пловдив 1999г.

Специализира Хирургия в УМБАЛ“Свети Георги“-Пловдив.

Придобива специалност по „Обща Хирургия“ през декември 2007г.

От 2003г. като ординатор в Клиника по Хирургия на Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Каспела“

Има завършени следните курсове:

Лапароскопска хирургия на храносмилателния тракт.

Workshop по лапароскопска хирургия на ГИТ.

Курс по ехография.

Сертификат за горна и долна ендоскопия

Сертификат за тироидна хирургия.

Участие в множество национални и международни конгреси и конференции по Хирургия.