Title Image

д-р Младен Дойков, дм

Начало  /  д-р Младен Дойков, дм
д-р Младен Дойков, дм
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Work Days

Завършва медицина в Медицински Университет – Пловдив през 2015 година и веднага след това започва своята специализация по урология към Клиника по Урология при УМБАЛ „Каспела“. От 2017 година е главен асистент по урология в Катедра по „Урология“ на Медицински Университет – Пловдив, където провежда обучение на студенти и стажант лекари. Има интереси в областта на бъбречно-каменната болест, като през 2019 година защитава дисертационен труд на тема: „Клинично приложение на минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия за лечение на бъбречни камъни“. Владее различни високоспециализирани ехографски, ендоскопски и лапароскопски методики за диагностика и лечение на заболяванията на пикочо-отделителнта система.

Провел редица специализации в страната и чужбина:

  • Лапароскопска хируригя – Лондон, Англия 2016г
  • Флексибилна и семи-ригидна уретероскопия – Виена, Австрия 2017г
  • Лапароскопска хирургия на горни пикочни пътища – Любляна, Словения 2018г
  • Флексибилна уретероскопия за лечение на бъбречни камъни – Милано, Италия 2019г
  • Перкутанна нефролитолапаксия – Патра, Гърция 2020г

Редовен участник на научни форуми в България и Европа. Автор на значителен брой публикации в български и чуждестранни медицински списания. Член е на Българското урологично дружество, Световното ендоурологично дружество, както и на Европейската асоциация по урология.