Title Image

Д-р Мария Стоилова

Начало  /  Д-р Мария Стоилова
Д-р Мария Стоилова
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Work Days

Д-р Мария Василева Стоилова

Родена и израстнала в гр.Пловдив, където получила основното и средно-

специално образование.

Завършила Техникум по хранително – вкусова промишелност-гр.Пловдив .

Работила като лекар-ординатор в ЦСМП-филиал гр.Брезово.

Магистър по медицина от Медицински Университет – Пловдив 2007г .

Медицински университет-гр.Пловдив.

Придобива специалност по „Обща Хирургия“ -през 2014г.

Участия в международни клинични проучвания.

Член на Български Лекарски съюз и Българско Хирургическо дружество.

Множество участия в хирургични конгреси и конференции с

международни участия.

По настоящем работи като хирург в ''Клиника по хирургия'' при

Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Каспела“

Владее английски език.

Проведено GCP обучение.