Title Image

Доц. д-р Катя Дойкова, д.м.

Начало  /  Доц. д-р Катя Дойкова, д.м.
Доц. д-р Катя Дойкова, д.м.
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Work Days

Доц. д-р Катя Дойкова, дм завършва медицина  с отличен успех през 2013г. Специализира образна диагностика в УМБАЛ „Каспела“ и  придобива медицинска специалност от януари 2020г. През 2017г заема АД “Асистент“ в Катедрата по образна диагностика на Медицински университет – Пловдив, като през 2021г защитава дисертационен труд на тема “pSW-еластография на черния дроб и слезката при оценката на плътността на черния дроб при хроничните вирусни хепатити и чернодробна цироза с вирусна етиология“.

От 2021г заема АД „Главен асистент“ към същата катедра и е отговорник по международната дейност, а от 2022г придобива академичната длъжност „доцент“ към Медицински университет – Пловдив.

Доц. Дойкова е участвала в различни международни курсове и обучения в областта на абдоминалната образна диагностика. Последователно придобива всички ултразвукови сертификати, допълнителни сертификати по Компютърна томография и Магнитно-резонансна томография.

доц. Дойкова е автор на повече от 50 научни труда, от които 15 публикации в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. Преподава на студенти по медицина на български и английски език, специализанти, акушерки и медицински сестри.

 

Научна и клинична насоченост:

 • Абдоминална компютърна томография
 • Компютърна томография на бял дроб
 • Компютърна томография на ларинкс и шия
 • Компютърна томография на синуси и ухо
 • Виртуална колоноскопия
 • Ехография на млечната жлеза (за записване на час позвънете на 032/645997, вътр. 102)

 

Специализации в България:

 • Курс по „Основи на ултразвуковата диагностика“ МУ-Пловдив
 • Курс по „Ултразвукова диагностика на повърхностни структури “ МУ-Пловдив
 • Курс по „Абдоминална ултразвукова диагностика“ МУ-Пловдив
 • Курс по „Ултразвукова диагностика на мъжки и женски малък таз“ МУ – Пловдив
 • Курс по „Спешна образна диагностика “ МУ – Пловдив
 • Kурс „Педагогически проблеми в медицинското образование“ за асистенти, Катедра „Управление на здравните грижи“ МУ Пловдив

 

Специализации извън България:

 • Курс по „КТ колонография“ – I и II ниво Торино, Италия , 2017
 • Курс по чернодробна образна диагностика ( УЗ, КТ, МРТ ) Хамбург, Германия , 2017
 • Курс по Контрастно усилена ехография Мюнхен, Германия, 2017
 • Ултразвуково училище към EFSUMB- 2017 и 2022
 • Специализиран курс по образна диагностика към Open Medical Institute с участието на Weill Cornell Medicine-NYP и Medical University of Vienna, 2021
 • Награда с участие в програма за развитие на млади учени към Младежката организация на Европейската асоциация по абдоминална образна диагностика, Young ESGAR Mentorship program
 • Курс по образна диагностика на гърда, Грац, Австрия, 2022

 

Членства:

Българска асоциация по радиология (БАР)

Европейска асоциация по радиология (ESR)

Европейска асоциация по абдоминална образна диагностика (ESGAR)

Европейска асоциация по образна диагностика на гърда (EUSOBI)