Title Image

Д-р Илия Апостолов

Начало  /  Д-р Илия Апостолов
Д-р Илия Апостолов
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Work Days

Д-р Илия Ангелов Апостолов

Магистър по медицина в Медицински Университет – Пловдив 1976г.

Придобива специалност по „Обща Хирургия“ през 1982 г.

Здравен мениджмънт 2014г..

Специалист по коремна хирургия, хирургия на млечната жлеза и

колопроктология.

Преподавателска дейност от 1983г. до 2015г. в Медицински Университет –

Пловдив – главен асистент.

От 2009г. ординатор хирург в “ Клиника по Хирургия“ Университетска

Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Каспела“.