Title Image

Д-р Десислав Станчев

Начало  /  Д-р Десислав Станчев
Д-р Десислав Станчев
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Work Days

Д-р Станчев  завършил медицина 2002г. в МУ – Пловдив. Специализирал е вътрешни болести  и гастроентерология в УМБАЛ “Александровска“ гр. София и Медицински Университет – Пловдив.

Работил е в:

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. София, клиника по гастроентерология.

УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив, клиника по гастроентерология.

УМБАЛ „ Каспела“, гр. Пловдив, клиника по гастроентерология, където работи и до сега.

От 2012г е с призната специалност по Гастроентерология. Владее високоспециализираните методики по абдоминална ехография и гастроинтестинална ендоскопия. Притежава най-високото III ниво за провежданите манипулации.

Асистент е към МУ – Пловдив, II-ра Катедра вътрешни болести от 2007г.  и  участва в обучението на студенти, стажант лекари, както и специализанти.

С интереси е към хронични възпалителни заболявания на червата, заболявания на хепатобилиарната система, злокачествени заболявания на горния и долния ГИТ, доброкачествени и злокачествени стенози на ГИТ.

Провел е специализации  в страната и чужбина:

Лъчетерапия и онкология- Берлин, Хайделберг, Мюнхен.  Advanced Course in Gastro – Enterologie Zwolle Isala Klineken, Netherlands,

Advanced Course in Gastro -Enterologie Amsterdam  VU MC Netherlands.

European Postgraduate Gastro-Surgical School at Academic Medical center of the University of Amsterdam.

Участвал е в  научни форуми в страната и Европа. Автор е на много публикации в български и европейски медицински списания.

Провежда ендокоспка ретроградна холангио-панкреатография/ ERCP/ при малигнени и бенигнени  обструкции  на жлъчните пътища и изваждането на жлъчни конкременти от жлъчните пътища или поставяне на жлъчни и панкреатични протези. Извършва перкутанен трансхепатален дренаж /PTC/ при пациенти с малигнени заболявания на хепатобилиарната система. Извършва ендоскопска ехография/ EUS/. Поставя саморазгъващи се протези на хранопровод при малигнени стенози и перкутанни гастростоми. Извършва балонни дилатации при стенози на гастроинтестиналния тракт.

Член е на Български лекарски съюз, Българско дружество по Гастроентерология, гастроентистенална ендоскопия и абдоминална ехография, ESGE, ECCO, EASL.

Отличен е с приз от Община Пловдив и „Национален алианс на хората  с редки болести“ 2017г.