Title Image

Доц. Д-р Даниел Дойков, д.м.

Начало  /  Доц. Д-р Даниел Дойков, д.м.
Доц. Д-р Даниел Дойков, д.м.
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Work Days
Магистър по медицина 2009г
Специалист „Гастроентерология“ 2015г
Доктор по медицина 2018г
Доцент по гастроентерология 2020г

 

тел.: 0887375459

Доц. Дойков е усвоил всички гастроентерологични ендоскопски и ехографски методи, посещавайки различни специализирани курсове във водещи клиники в Западна Европа. В последствие е сертифициран от Медицински университет – гр.Пловдив с най-високото III ниво за провежданите манипулации, а от 2017г е в комисията от специалисти, провеждащи обучение по ехография и ендоскопия към Медицински университет. Като асистент към МУ – Пловдив провежда обучение на студенти и стажант лекари, както и специализанти в УМБАЛ Каспела. След придобиване на академична длъжност доцент води лекционния курс по гастроентерология на студенти по медицина в МУ – Пловдив. Има интереси в неинвазивната диагностика на черния дроб, като през 2018г защитава дисертационен труд на тема утразвукова еластография, метод за оценка на плътността на черния дроб, който е с потенциал да замени биопсията при диагностиката на множество заболявания. Провежда контрастно-усилена ехография при съмнение за злокачествени процеси в черен дроб и панкреас.

След специализация в Hospital Clinic, Барселона и Universita Cattolica del Sacro Cuore, Рим прилага ендоскопски ултразвук за прецизна оценка на панкреаса и съмнения за извънлуменни тумори на стомашно-чревния тракт, както и при усложнена жлъчно-каменна болест. При необходимост процедурата позволява взимане на материал /тънкоиглена аспирационна биопсия/ за хистологочно изследване.

Работи с пациенти със затлъстяване, като поставя специален балон в стомаха, за трайно намаляване на теглото. Балонът е от най-ново поколение, позволяващ имплантация за срок до 12 месеца и корекция на обемът му по всяко време, като всички процедури се провеждат с анестезия и без разрези. Преминал специализиран курс на обучение в най-големият център за терапия на затлъстяването в Tel Aviv, Израел.

Провежда биопсия на панкреас и черен дроб под ехографски контрол с пълна упойка, като пациента не усеща болка или дискомфорт. Използваните автоматични биопсични системи са японски от най-висок клас.

Премахва малки и големи новообразувания /полипи/ в стомаха и дебелите черва безкръвно, по ендоскопски път, без нужда от оперативна намеса чрез най-модерните методики – ендоскопска мукозна резекция и субмукозна дисекция. Провел специализация за усвояване на техниките в Hospital Clinic Barcelona, Испания, Paracelsus Medical University, Австрия, както и в Kobe University Hospital, Япония.

Член  е на европейската асоциация по гастроинтестинална ендоскопия, българското дружество по гастроентерология, както и на няколко западни дружества с тематична насоченост към ендоскопската ехография.

Стипендиант на United European Gastroenterology (UEG) – International Scholarship Award – 2013г