Title Image

Д-р Божидар Христов

Начало  /  Д-р Божидар Христов
Д-р Божидар Христов
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Work Days

Д-р Божидар Христов завършва медицина в МУ – Пловдив през 2014г
Специализира „Гастроентерология“ в УМБАЛ Каспела от 2015г
Преподавател-асистент е в Катедрата по pропедевтика на вътрешните болести към Медицински университет Пловдив от 02.2015г
Научни интереси:
Интервенционална ендоскопия,  ехография на коремни органи (хепатобилиарна система и панкреас), Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ).