Title Image

Д-р Божидар Христов

Начало  /  Д-р Божидар Христов
Д-р Божидар Христов
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Work Days

Д-р Божидар Христов завършва МУ – Пловдив през 2014г. От 2014г до момента работи в Клиника по гастроентерология към Университетска болница „Каспела“.  През 2019г придобива специалност „Гастроентерология“. От 2014г до 2018г е асистент към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, МУ-Пловдив, а от 2018г до момента – към Втора катедра по вътрешни болести, Секция „Гастроентерология“ .

Д-р Христов е провеждал следдипломно обучение и притежава сертификати за провеждане на всички високоспециализирани дейности в сферата на гастроентерологията:

Ендоскопски

  • Конвеционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – I-во ниво
  • Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – II-ро ниво
  • Ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография – III-то ниво

Ехографски

  • Конвенционална абдоминална ехография и ехография на повърхностни структури – I-во ниво
  • Абдоминална доплер ехография – II-ро ниво
  • Интервенционална и ендоскопска абдоминална ехография – III –то ниво

Сертифициран за работа с ендоскопска система SpyGlass DS II

Интересите на д-р Б. Христов са в  областта на интервенционалната гастроентерология. Извършва широк спектър от диагностични и терапевтични процедури, сред които:

Видеоколоноскопия – биопсия, полипектомия, ендоскопска мукозна резекция;

Видеогастроскопия – биопсия, полипектомия, ендоскопска мукозна резекция, лечение на доброкачествени и злокачествени стеснения на хранопровода, връзково лигиране на езофагеални варици, лечение на Баретов хранопровод;

Ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография (ERCP) – изваждане на камъни от жлъчните пътища, поставяне на стентове при стеснения на жлъчната и панкреасната система от различен произход, ендоскопско изследване на жлъчните пътища и/или панкреасния канал и свръзаните с тях терапевтични процедури (холангиоскопия/панкреатоскопия);

Перкутанен дренаж на жлъчни пътища под ултразвуков и рентгенов контрол;

Ендоскопска ехография – цитологично и хистологично изследване, голям обем лечебни процедури при заболявания на жлъчното дърво и панкреаса (ехоендоскопски навигиран билиарен дренаж, дренаж на псевдокисти на панкреаса и др).

 

тел. 0884278187