Title Image

Д-р Антон Хинов

Начало  /  Д-р Антон Хинов
Д-р Антон Хинов
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Work Days

Д-р Антон Хинов

Роден 1958г. в град Пловдив

Магистър по медицина в Медицински Университет – Пловдив 1989г.

Придобива специалност по „Обща Хирургия“ през 1996г.

До 2006г. работи във Военна болница г. Пловдив.

От 2006г. работи в “ Клиника по Хирургия“ на Университетска

Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Каспела‘‘.

Курсове:

Ехография на повърхностни и дълбоки структури.

Горна и долна ендоскопия.

Лапароскопска хирургия.