Title Image

Доц. д-р Младен Дойков, д.м.

Начало  /  Доц. д-р Младен Дойков, д.м.
Доц. д-р Младен Дойков, д.м.
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Work Days

Доц. д-р Младен Дойков, дм е роден в град Пловдив. Завършва Медицински Университет – Пловдив през 2015 година и веднага след това започва своята специализация в Клиниката по Урология при УМБАЛ „Каспела“. От 2015 година е асистент в Катедра по „Урология“ на Медицински Университет – Пловдив. Главните му интереси са в областта на бъбречно-каменната болест, като през 2019 година защитава дисертационен труд на тема: „Клинично приложение на минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия за лечение на бъбречни камъни“. Успешно придобива специалност по Урология през 2021 година. От 2023 година е „Доцент“ към Медицински Университет – Пловдив, където провежда обучение на български и английски език на студенти и стажант лекари.

Владее различни високоспециализирани ехографски, ендоскопски и лапароскопски методи за диагностика и лечение на заболяванията на пикочо-половата система. Провел редица специализации в страната и чужбина като през 2022 година придобива сертификат за работа с роботизирана система „Да Винчи“.

Редовен участник в научни форуми в България и чужбина. Автор на множество публикации в български и чуждестранни медицински списания. Член на Българското урологично дружество, Световното ендоурологично дружество, Европейската асоциация по урология, както и на Асоциацията по роботизирана хирургия.