Title Image

Д-р Димо Цветков

Начало  /  Д-р Димо Цветков
Д-р Димо Цветков
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Work Days

Д-р Димо Цветков завършва медицина в Медицински Университет-Пловдив през 2009 година. Придобива специалност по Урология през 2015 година. От 2016 година до сега работи в Клиника по Урология в УМБАЛ ,,Каспела”.  Владее различни високоспециализирани урологични дейности:

  • Ехография
  • Ендоскопски операции върху горни и долни пикочни пътища.
  • Отворени урологични операции.
  • Перкутанна нефролитотомия.
  • Лапароскопски операции.

Притежава сертификати от следните курсове:

  • 2013год.- курс по ,,Абдоминална и ултразвукова диагностика” в катедра ,,Образна диагностика” , МУ Пловдив.
  • 2017год.- курс по ,,Лапароскопска Хирургия” , МУ-Плевен
  • 2019год.- курс по ,,Диагностична и оперативна лапароскопия в урологията”, МУ-Плевен.
  • 2019год.- курс по ,,Лапароскопия в Урологията и Онко Урологията” , Пилзен, Чехия.

Член е на Българското урологично дружество.