Title Image

Доц. д-р Ангел Банчев д.м.

Начало  /  Доц. д-р Ангел Банчев д.м.
Доц. д-р Ангел Банчев д.м.
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Work Days

Доц. Д-р Ангел Банчев, дм завършва висшето си медицинско образование през 1971 година във ВМИ-София. През месец Декември същата година след успешно положен конкурс за асистент започва работа в Катедра по Урология – ИСУЛ. През месец Януари 1975 година, след създаване на Медицинска Академия, продължава своята работа в Катедра по Урология при Научен Институт по Нефрология, Урология и Трансплантология на бъбреци (към база ВМИ-София). От 1977 година до 1979 година заема длъжност „главен асистент“ в Център по бъбречна трансплантология – НИНУХТ. След разкриването на Сектор за Екстракорпорална литотрипсия на пикочни камъни (ЕЛПК), работи под ръководството на Доц. Д-р Ганчо Будевски от месец април 1986 година до месец май 1996г. През 1989 година защитава научна степен „Кандидат на медицинските науки“ на тема „Възможности и ефективност на ЕЛПК“. През месец юни 1996 година – печели конкурс за „Доцент“ в Катедра по Урология при ВМИ – Пловдив. От 2000 година до 2010 година е началник на катедра по Урология на Медицински Университет Пловдив. От 2014 година до сега е завеждащ клиника по Урология при УМБАЛ „Каспела“.

Специализации:

  • Бъбречна трансплантация – Париж, Франция – месец ноември 1977г. – месец май 1978г.
  • Екстракорпорална литотрипсия на пикочни камъни – Дортмунд, Германия – месец февруари 1986г.

Научни публикации

Едно изобретение, 2 рационализации и 92 научни съобщения в това число и участие в учебни ръководства и монографии.

Ръководство на дисертации:

Научен ръководител на 3-ма дисертанта, като в последствие, 2-ма Професори и 1 Доцент.