Title Image

Медицински център

Извънболнична специализирана медицинска помощ по следните специалности
Начало  /  Медицински център

АСИП МДЦ”Каспела” е медицински център, който извършва извънболнична специализирана медицинска помощ по следните специалности:

 • „Ушно-носни и гърлени болести”
 • „Хирургия”
 • „Орална хирургия”- дентален кабинет
 • „Белодробни болести“
 • „Ортопедия и травматология“
 • „Урология“
 • „Ревматология“
 • „Гастроентерология“
 • „Нефрология“
 • „Ендокринология“
 • „Кардиология“
 • „Нервни болести“
 • „Образна диагностика“- компютър томограф, рентгенова графия и скопия, костен остеоденситометър /DEXA/,Ядрено магнитен резонанс

МДЦ Каспела има сключен договор с РЗОК Пловдив и работи със здравноосигурени лица.

Нашата цел е Вашето здраве!