Title Image

Archive

ERCP - Endoscopic retrograde cholangiopancreatography или на български ЕРХПГ – ендоскопска холецисто-панкреатография е техника, която комбинира ендоскопия и рентгенов апарат за диагностика и лечение за проблеми свързани с жлъчните пътища и панкреаса, вкл. камъни, възпалителни стриктури и ракови новообразувания. Ендоскопски се