Title Image

Archive

EASL – European Association for the Study of the Liver е Европейска професионална асоциация за чернодробни заболявания. The International Liver Congress™ е научна среща за клиницисти и изследователи, при която се дискутират най-новите разработки, перспективи и терапевтични подходи при чернодробните заболявания.