Title Image

Archive

EASL – European Association for the Study of the Liver е Европейска професионална асоциация за чернодробни заболявания. The International Liver Congress™ е научна среща за клиницисти и изследователи, при която се дискутират най-новите разработки, перспективи и терапевтични подходи при чернодробните заболявания.

EGEUS - European Group for Endoscopic UltraSonography е асоциация от национални дружества с интерес в ендоскопската ехография

ERCP - Endoscopic retrograde cholangiopancreatography или на български ЕРХПГ – ендоскопска холецисто-панкреатография е техника, която комбинира ендоскопия и рентгенов апарат за диагностика и лечение за проблеми свързани с жлъчните пътища и панкреаса, вкл. камъни, възпалителни стриктури и ракови новообразувания. Ендоскопски се