Title Image

Archive

Body Mass Index е стойност, която се изчислява въз основа на теглото и височината на пациента, където масата е в килограми, а височината в метри. BMI=kg/m2. Изчислете своя BMI тук.