Title Image

Archive

Пазарджиклиев Д, Бакатинаки А, Камишев И Рекострукция след масивни туморни ексцизии в областта на главата и шията с помощта на миокутанно ламбо от големия гръден мускул Международен бюлетин по оториноларингология 2009; 2: 45 – 48 Пазарджиклиев Д, Шипков

Мобилен рентгенов апарат тип "С" рамо е част от задължителната апаратура в съвременната гастроентерологичната ендоскопска зала. Той е със специално разработена форма, така че да позволява получаване на образи с минимално количество рентгенови лъчения и е с 20 пъти по-малка

Дисертация за научна и образователна степен „доктор“ Оперативни методи за преодоляване на фарингоезофагеалния спазъм при ларингектомирани. 2006 Доц. Пазарджиклиев Монография Хирургични аспекти на говорната рехабилитация на ларингектомираните Димитър Пазарджиклиев изд. Контекст, Пловдив 2009 ISBN 978-954-8238-13-7 Доц. Пазарджиклиев Публикации в