Title Image

Archive

Дисертация за научна и образователна степен „доктор“ Оперативни методи за преодоляване на фарингоезофагеалния спазъм при ларингектомирани. 2006 Доц. Пазарджиклиев Монография Хирургични аспекти на говорната рехабилитация на ларингектомираните Димитър Пазарджиклиев изд. Контекст, Пловдив 2009 ISBN 978-954-8238-13-7 Доц. Пазарджиклиев Публикации в