Title Image

Archive

Мобилен рентгенов апарат тип "С" рамо е част от задължителната апаратура в съвременната гастроентерологичната ендоскопска зала. Той е със специално разработена форма, така че да позволява получаване на образи с минимално количество рентгенови лъчения и е с 20 пъти по-малка