Title Image

Archive

Пазарджиклиев Д, Бакатинаки А, Камишев И Рекострукция след масивни туморни ексцизии в областта на главата и шията с помощта на миокутанно ламбо от големия гръден мускул Международен бюлетин по оториноларингология 2009; 2: 45 – 48 Пазарджиклиев Д, Шипков