Title Image

Archive

Монография “Функционални шийни лимфни дисекции” – Ил. Йовчев, Сп. Консулов, изд. “Голд прес”, Пловдив, 2004 г. ISBN 954-90950-3-7: Д. Пазарджиклиев Селективни шийни дисекции и предложение за въвеждане на унифицирана терминология на български език Международен бюлетин по оториноларингология 2010;