Title Image

Archive

Mетод, при който специално оборудван ултразвуков апарат позволява визуализиация и определяне на характеристиките на анатомични структури, след инжектиране на интравенозен контрастен агент. В гастроентерологията най-често се използва при диагностицирането на чернодробни лезии