Title Image

Archive

Ултразвуковата еластография е нова образна техника, която позволява неинвазивно измерване и изобразяване на разпределението на еластичността в биологичните тъкани, с помощта на конвенционално ултразвуково оборудване в реално време с модифициран софтуер. Eластографията е полезна за диференциацията и характеризирането на различни

Mедицинска процедура, при която се комбинира ендоскопия и ултразвуково изследвания за получаване на образи и изследване на органите в гръдния кош, корема, както и на дебелото черво. Позволява детайлно изобразяване на стената на изследвания орган, както и евентуалното наличие на