Title Image

Archive

Mедицинска процедура, при която се комбинира ендоскопия и ултразвуково изследвания за получаване на образи и изследване на органите в гръдния кош, корема, както и на дебелото черво. Позволява детайлно изобразяване на стената на изследвания орган, както и евентуалното наличие на