Title Image

Archive

Ултразвуковата еластография е нова образна техника, която позволява неинвазивно измерване и изобразяване на разпределението на еластичността в биологичните тъкани, с помощта на конвенционално ултразвуково оборудване в реално време с модифициран софтуер. Eластографията е полезна за диференциацията и характеризирането на различни