Title Image

Рехабилитация

Начало  /  Рехабилитация

Рехабилитация

  • Дисертация за научна и образователна степен „доктор“ Оперативни методи за преодоляване на фарингоезофагеалния спазъм при ларингектомирани. 2006 Доц. Пазарджиклиев
  • Монография Хирургични аспекти на говорната рехабилитация на ларингектомираните Димитър Пазарджиклиев изд. Контекст, Пловдив 2009 ISBN 978-954-8238-13-7 Доц. Пазарджиклиев
  • Публикации в периодични списания:
  1. Пазарджиклиев Д, Йовчев И, Консулов С, Джамбазов К Връзката между хирургичната техника на тоталната ларингектомия и гласовата рехабилитация Оториноларингология 2005; 1: 40-43
  2. Пазарджиклиев Д, Йовчев И, Джамбазов К Методи за гласова рехабилитация – критичен анализ Международен бюлетин по оториноларингология 2005; 3: 39 – 41
  3. Пазарджиклиев Д, Йовчев И, Консулов С Интраеозфагеални фонациониня налягания при ларингектомирани Международен бюлетин по оториноларингология 2005; 3: 42 – 44
  4. Йовчев И, Пазарджиклиев Д Трахеоезофагеална говорна рехабилитация при ларингектомирани
  5. Пазарджиклиев Д, Йовчев И, Вичева Д, Диба М, Дойков. Възможности за рехабилитация на гласа и говора след ларингектомия GP News 2016; 2: 30-31
  6. Pazardzhikliev D, Yovchev I Influence of age on pharyngoesophageal spasm rates in laryngectomees Folia Medica 2007; 3&4: 42 – 45
  7. Пазарджиклиев Д Прилагане на оперативните техники за превенция на спазъма на фарингоезофагеалния сегмент с цел улесняване на езофагеалния говор при ларингектомирани Scientific researches of the union of scientists – Plovdiv (Series D. Medicine, Pharmacy and Stomatology vol VI) 2005; 91 – 96