Title Image

реконструктивна хирургия

Начало  /  реконструктивна хирургия

реконструктивна хирургия

  1. Пазарджиклиев Д, Бакатинаки А, Камишев И Рекострукция след масивни туморни ексцизии в областта на главата и шията с помощта на миокутанно ламбо от големия гръден мускул Международен бюлетин по оториноларингология 2009; 2: 45 – 48
  2. Пазарджиклиев Д, Шипков Х, Бакатинаки А, Харалнов Г, Камишев И, Хатър Р, Гъгрицов Д Тотална глосектомия и рекоснтрукция Международен бюлетин по оториноларингология 2009; 4: 25 – 28
  3. Пазарджиклиев Д, Йовчев И, Симов Р, Шипков Х, Чапкънов А Реконструкция при авансирали тумори на устната кухина и фаринкса XII Белинов симпозиум с международно участие: „Нови хоризонти в оториноларингологията и хирургията на глава и шия”, Велико Търново, България 7-9 октомври 2011, книга с резюмета стр: 85-86
  4. Pazardzhikliev DD, Shipkov CD, Yovchev IP, Khater RH, Kamishev IS. Functional reconstruction of subtotal glossectomy defects with radial forearm free flap: case report and review of literature. Folia Med (Plovdiv). 2012; 54(2):60-5
  5. Пазарджиклиев Д, Чапкънов А, Бакатинаки А, Карафизиева Д Петгодишен опит с ламбо от големия гръден мускул, XI конгрес по Оториноларингология. 30 Септември – 2 Октомври 2016 Св. Влас, България
  6. Shipkov H1, Traikova N, Stefanova P, Pazardjikliev D, Simov R.The forehead flap for immediate reconstruction of the nose after bite injuries: indications, advantages, and disadvantages Ann Plast Surg. 2014 Sep;73(3):358.
  7. Shipkov H, Stefanova P, PazardzhiklievD, Djambazov K Superiorly based nasolabial island flap: indications and advantages in upper lip reconstruction. J Craniofac Surg. 2014 Sep;25(5):1928-9
  8. Shipkov Pazardjikliev D, Djambazov K, Vladimirov B.; Stefanova P, Simov R, On the Classification of Postoncologic Midfacial Defects Plastic and Reconst Surg 2011 128; 2: 588-589
  9. ShipkovH, StefanovaP, HadjievB, Pazardjikliev D, Djambazov K, Vladimirov B On the contraindications for the use of the temporalis muscle flap in head and neck reconstruction J Oral Maxillofac Surg 2011; 69: 1264 – 1265
 • ShipkovH, StefanovaP,Pazardjikliev D, Djambazov K, Sirakov V, Uchikov A Indications for Free-Tissue Transfer in Cleft Palate Reconstruction Annals of Plastic Surgery 2011; 67: 92