Title Image

Онкологична хирургия

Начало  /  Онкологична хирургия

Онкологична хирургия

  • Монография “Функционални шийни лимфни дисекции” – Ил. Йовчев, Сп. Консулов, изд. “Голд прес”, Пловдив, 2004 г. ISBN 954-90950-3-7:
  • Д. Пазарджиклиев Селективни шийни дисекции и предложение за въвеждане на унифицирана терминология на български език Международен бюлетин по оториноларингология 2010; 4: 19 – 22
  • Д. Пазарджиклиев Карциноми на външния слухов проход Международен бюлетин по оториноларингология 2010; 3: 5 – 9
  • Pazardzhikliev D, Yovchev I, Konsulov S Selective lateral neck dissection in the treatment of laryngeal cancer 5th Balkan Congress of Medicine and Dentistry for Students and Young Doctors October 26 – 28 2001, Plovdiv, Bulgaria
  • Йовчев И, Пазарджиклиев Д, Консулов С Качество на живот – състояние на проблема в България – литературен преглед Онкологос 2002; 3-4: 54 – 56
  • Yovchev Il., Konsulov Sp., Pazardzhikliev D. “Regional recurrences of N0  primary laryngeal cancer: a retrospective study of five-year period” Journal of BUON 8: 253-255, 2003.
  • Пазарджиклиев Д Шийни рецидиви при N0 карциноми на ларинкса: ретроспективен анализ на пет годишен период Сборник с избрани доклади изнесени пред VII Национален конгрес по Оториноларингология ISSN 0473-5609; 2001: 489 – 495