Title Image

Archive

Body Mass Index е стойност, която се изчислява въз основа на теглото и височината на пациента, където масата е в килограми, а височината в метри. BMI=kg/m2. Изчислете своя BMI тук.

EASL – European Association for the Study of the Liver е Европейска професионална асоциация за чернодробни заболявания. The International Liver Congress™ е научна среща за клиницисти и изследователи, при която се дискутират най-новите разработки, перспективи и терапевтични подходи при чернодробните заболявания.

EGEUS - European Group for Endoscopic UltraSonography е асоциация от национални дружества с интерес в ендоскопската ехография

ERCP - Endoscopic retrograde cholangiopancreatography или на български ЕРХПГ – ендоскопска холецисто-панкреатография е техника, която комбинира ендоскопия и рентгенов апарат за диагностика и лечение за проблеми свързани с жлъчните пътища и панкреаса, вкл. камъни, възпалителни стриктури и ракови новообразувания. Ендоскопски се

Стомашният балон Spatz3 на американската компания Spatzmedical е разработен през последните години и е единственият на пазара от най-ново поколение, който позволява многократна корекция на обемът му по всяко време, както и имплантация в стомаха за срок до 12 месеца.

UEG - United European Gastroenterology е професионална организация, която обединява всички водещи европейски лекарски дружества, които работят над заболяванията на стомашно-чревния тракт и черния дроб.

Ултразвуковата еластография е нова образна техника, която позволява неинвазивно измерване и изобразяване на разпределението на еластичността в биологичните тъкани, с помощта на конвенционално ултразвуково оборудване в реално време с модифициран софтуер. Eластографията е полезна за диференциацията и характеризирането на различни

Mедицинска процедура, при която се комбинира ендоскопия и ултразвуково изследвания за получаване на образи и изследване на органите в гръдния кош, корема, както и на дебелото черво. Позволява детайлно изобразяване на стената на изследвания орган, както и евентуалното наличие на

Mетод, при който специално оборудван ултразвуков апарат позволява визуализиация и определяне на характеристиките на анатомични структури, след инжектиране на интравенозен контрастен агент. В гастроентерологията най-често се използва при диагностицирането на чернодробни лезии

Монография “Функционални шийни лимфни дисекции” – Ил. Йовчев, Сп. Консулов, изд. “Голд прес”, Пловдив, 2004 г. ISBN 954-90950-3-7: Д. Пазарджиклиев Селективни шийни дисекции и предложение за въвеждане на унифицирана терминология на български език Международен бюлетин по оториноларингология 2010;