Title Image

Ушно-носни и гърлени болести

блок 1, ет. 3 | тел.: 032 645 997, вътр. 411, за прегледи вътр. 102
Начало  /  Клиники  /  Ушно-носни и гърлени болести

Информация

Създаването на болница „Каспела” започва с разкриването на отделение „Ушно-носни и гърлени болести” от 2000 година като център с леглова база, впоследствие като специализирана болница, разширена в многопрофилна болница. Структурата по УНГ болести се развива непрекъснато с привличане на ерудирани специалисти и млади колеги. Целият ни екип от специалисти са участвали във всички необходими ендоскопски   курсове за издаване на сертификат към медицински университети в страната и чужбина и притежават най-високото III ниво на компетентност за извършваните процедури. Част от лекарите са провели дългосрочно индивидуално обучение в Западна Европа.

Специализацията на персонала е в областта на хирургията на мезофаринкса, на носа и на параназалните синуси, както и в областта на микроларингохирургията.

Клиниката по УНГ болести се оформя като водещ център за  оперативно лечение на рак на ларинкса.

Клиниката разполага с модерна апаратура за микрориноскопия и микросинусоскопия и хирургия, апаратура за микроларингохирургия и микроотохирургия.
От 2007 г. работи със съвременен ултразвуков скалпел за безкръвни операции на сливици и нос.

Извършва освидетелстване на глухота и отопротезиране през специализирана ЛКК комисия.

Специалисти от клиниката са членове на най-престижните европейски УНГ сдружения и ежегодно посещават европейски и световни конгреси.

Чуждестранни и български студенти, както и стажант-лекари, провеждат ежедневно обучение върху богатата палитра от заболявания и усвояват коректните диагностични и терапевтични подходи.

Списък с публикации на тема рехабилитацияреконструктивна хирургия и онкологична хирургия.

Екип по хирургия на глава и шия

Проф. д-р Йовчев, дм

Доц. д-р Пазарджиклиев, дм

Д-р Диба

Екипът е специализиран в диагностиката, хирургичното лечение, рехабилитацията и реконструктивната хирургия при доброкачествени и злокачествените заболявания в областта на ушите, носа, гърлото и слюнчените жлези и метастазите на шията.

Проф. Йовчев е защитил дисертация за присъждане на научна и образователна степен „Доктор на медицинските науки“ на тема „Функционална хирургия при рака на ларинкса“

Доц. Пазарджиклиев е защитил дисертация за присъждане на научна и образователна степен „Доктор по медицина“ на тема ”Хирургични аспекти на гласовата рехабилитация на ларингектомираните“ през 2006. Той е преводач на книгата „Ръководството на ларингектомирания“ с автор доцентът по педиатрия от САЩ Д-р Ицхак Брук.

Проф. Йовчев и Доц. Пазарджиклиев започват първи в България да поставят говорни протези 2003г. като използва както системата Provox, така и Blom и Singer. Опитът им е обобщен в множество научни публикации и съобщения на национални  международни конгреси.

Всеки четвъртък в клиниката се провеждат консултации за възстановяване на говора след ларингектомия. Разясняват се наличните методи, предимства и недостатъци. В консултациите взимат участие лекари специалисти, както и пациенти успешно възстановили говора си.

Списък с публикации на тема рехабилитацияреконструктивна хирургия и онкологична хирургия.