Title Image

Хирургия

блок 2, ет. 3 и 4 | тел.: 032 645 997, вътр. 301,401
Начало  /  Клиники  /  Хирургия

Информация

Роботизирана хирургия 

https://kaspela.com/da-vinci-x/

Вид и обем на извършваните интервенции

Ендокринна хирургия

Операция при доброкачествена „възлеста“ гуша

Операция при доброкачествено разрастване на щитовидната жлеза

Операции при злокачествени заболявания на щитовидната жлеза

Операции при доброкачествени и злокачествени заболявания на паращитовидните жлези

Операциите върху щитовидната жлеза се извършват от висококвалифициран екип под ръководството на проф. д-р Росен Димов, д.м. Клиниката заема водещо място в оперативното лечение на заболяванията на щитовидната жлеза в Република България, извършвайки около 35% от операциите в страната. В клиниката се прилага задължителното мониториране на възвратният ларенгеален нерв за предотвратяване на неговото увреждане по време на операцията. Извършва се целият обем на операции на щитовидната жлеза – едностранно отстраняване, тотална тиреоидектомия както при доброкачествени заболявания и възлести промени, така и при злокачествени заболявания на щитовидната жлеза с извършването на шийна лимфна дисекция при съмнения за метастазиране на туморният процес. Клиниката по хирургия работи в тясно сътрудничество с клиниката по ендокринология на УМБАЛ „Каспела“ и клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Св. Георги“.

Операции при заболявания на надбъбречните жлези – при доброкачествени и злокачествени новообразувания. В клиниката се използват рутинно методите на лапароскопската хирургия /безкръвни операции/ за лечение на заболяванията на надбъбречните жлези.

Операции при ендокринни синдроми на хиперпродукция и невроендокринни тумори.

 

Хирургия на черен дроб, жлъчен мехур, жлъчни пътища и панкреас

Операции на черен дроб при ехинококова болест, при злокачествени заболявания, при метастатична болест.

В клиинката рутинно се извършват оперативни намеси по повод ехинококова болест на черния дроб с енуклеация на паразитерната киста или частична чернодробра резекция. При злокачествени заболявания на черния дроб се извършват операции съгласно стандартите по онкологична хирургия – от парциална резекция само на тумора или метастазата до хемихепатектомии при напреднали туморни или метастатични трансформации. Прилагат се методите както на отворената хирургия, така също и на лапароскопската хирургия /безкръвни операции/.

Операции на жлъчен мехур – рутинно в клиниката се прилагат методите на лапароскопска холецистектомия от висококвалифицирани хирурзи с дългогодишен опит. При усложнени форми на жлъчно-каменната болест, наличие на конкременти в жлъчните пътища в клиниката се прилага рутинно метод за дигитално контрастно изследване на жлъчните пътища по време на операция и при установяването на камък в жлъчните пътища се прилага уникален за страната безкръвен метод за неговото отстраняване.

Операции на жлъчните пътища – при доброкачествени и злокачествени заболявания на жлъчните пътища се извършват различни по обем оперативни намеси с цел оздравяване на пациентите. В зависимост от заболяването се прилагат методите на конвенционалната или лапароскопската хирургия.

Операции на задстомашната жлеза при доброкачествени и злокачествени заболявания – прилагат се различни по обем резекции на задстомашната жлеза, като при злокачествени тумори се спазват принципите на онкологията, и същевременно се стремим към запазване на основни фунционални структури. В оперативното лечение натрупахме опит и в лапароскопските резекции /безкръвни операции/, но извършваме и класически операвии по индивидуална преценка на състоянието на пациента и заболяването му.

 

Хирургия на хранопровода и стомаха

Операции на долната трета на хранопровода – при доброкачествени и злокачествени заболявания на долната трета на хранопровода като ахалазия, полипи и тумори. Рутинно се прилагат методите на лапароскопската хирургия, като сме натрупали опит и във възстановяването на пасажа на хранопровода след резекция по безкръвен път с използването на специален автоматичен съшивател.

Операции на стомаха – предлага се цалята палитра на оперативни интревнеции на стомаха при доброкачествени и злокачествени заболявания, прилагайки методите на лапароскопската хирургия: горнополюсни резекции, субтотални резекции, тотално отстраняване на целия стомах при злокачествени заболявания. Пилоропластика и кардиомиотомия при нарушаване на нервната регулация на стомаха, а също така и операции при рефлуксна болест /рефлуксезофагит/. В клиниката се извършва и целия обем на спешни операции при кървене или при перфорация на язва на стомаха или дванадесетопръстника.

Хирургия на слезката

Оперативни интервенции при уголемяване на слезката /спленомегалия/, при инфаркт на слезката, при злокачествени заболявания на слезката, а така също и при метастатична болеста, засягаща и слезката. Рутинно в клиниката се извършват лапароскопски оперативни намеси върху слезката /безкръвни операции/.

 

Чревна хирургия

Операции на тънки черва – в клиниката по хирургия се извършват оперативни интервенции с различен обем на тънките черва при доброкачествени и злокачествени заболявания, а така също и при възпалителни заболявания като Мекелов дивертикул, Морбус Крон.

Операции на дебело черво – в клиниката се извършват оперативни намеси на дебелото и правото черво в пълен обем при доброкачествени, злокачествени и възпалителни заболявания. Екипът от висококвалифицирани специалисти хирурзи владее всички методики за лечение на заболяванията на дебелото и правото черво – както по класическият хирургичен метод, така и лапароскпоските методи. При всички операции при злокачествени заболявания се спазват с педантичност изискванията на онкологията за отстраняване не само на тумора, но и на всички лимфни възли. При злокачествени заболявания на правото черво с оглед на съхраняване на анално-сфинктерният апарат се прилагат предоперативни лъче- и химиотерапия в тясното сътрудничество с клиниките по лъчелечение на УМБАЛ „Св. Георги“ и клиниките по химиотерапия. За възстановяване на континуитета на стомашно-чревният тракт прилагаме използването на автоматични съшиватели.

 

Проктология

Операции на хемороиди – класическо отстраняване на хемороидални възли и операция на ЛОНГО.

Операции при възпалителни заболявания в перианалната област.

Операции при анални фисури.

 

Обща хирургия

Операции при слабинна херния – предлагаме клесически операции на слабинни хернии, а така също и възстановяване на дефекта на слабинният канал по безкръвен път.

Операции при хернии на предна коремна стена – класически операции при хернии на предна коремна стена или безкръвно възстановяване на дефектите на предна коремна стена.

Операции при пъпна херния – класичести операции при пъпни хернии, но и безкръвно възстановяване на дефекти на пъпния пръстен по безкръвен метод.

Операции при постоперативна херния – при постоперативните хернии поради изявена слабост на предна коремна стена от предходните операции и по индивидуална преценка за всеки пациент извършваме безкървно възстановяване на дефекта със синтетична протеза /платно/, но и класическо възстановяване на дефекти на предна коремна стена.

Операции при диафрагмална и хиатална херния – при диафрагмални и хиатални хернии се прилагат само безкръвни методи за възстановяване на дефекта с или без фиксиране на стомаха.

Операции при остър апендицит – в клиниката рутинно се извършват както класическа операция по повод остър апендицит, но така също и лапароскопска операция /безкръвна операция/.

Операции при ретроперитонеални тумори.

Поставяне на порт-а-кът – представлява постоянен венозен катетър за провеждане на продължителни и чести терапии като химиотерапията, като осигурява сигурен и бърз достъп до венозната система на организма, с максимален комфорта за пациента и запазване на периферните венозни съдове и избягване на съдовите усложнения при провеждането на химиотерапия.

 

В клиниката на пациента се предлага индивидуално обсъждане съвместно с близките за различните методи за хихургично лечение съобразено със стадия на развитие на заболяването. В нашата клиника се използват висококачествени консумативи като автоматични съшиватели на водещи световни фирми като Етикон, Медилон и др.

Операционният блок на клиниката по хирургия е оборудван с най-високо технологичната апаратура от марката „Stryker“. Разполагаме с ултразвуков електронож и лигашур-апарат за електрохирургия. Операционните лампи за с LED-светлини.

Екипът от хирурзи в клиниката се състои от специалисти с дългогодишен опит в общата и коремната хирургия, богат опит в лапароскопската хирургия, провеждали редица специализации във водещи центрове в Англия, Германия, Франция, Италия. Клиниката по хирургия ежегодно организира курсове за млади хирурзи за повишаване на тяхната квалификация. Работим в тясно сътрудничество с водещи хирурзи от Франция, Англия и Германия.

Хирургия при наднормено тегло

Бариатричната хирургия ( от гръцките думи ‘’baros’’ – тегло и ‘’iatrikos’’- медицина ) е хирургичен подход, който ще ви помогне да понижите драстично теглото си.
Това е възможност за лечение на пациенти с наднормена телесна маса, които са изпробвали всички останали методи за отслабване и не са постигнали желания резултат, както и за пациенти със съпътстващи заболявания и състояния,  задълбочаващи затлъстяването:  високо кръвно налягане, високи стойности на холестерол, ставни заболявания,диабет и други.
Пациентът бива категоризиран със степeн на затлъстяване, на базата на своя индекс на телесна маса (ИТМ). Тази стойност се основава на височината и теглото на всеки пациент.
При мъжете за нормални стойности се приемат тези между 20-25, а за жените между 19-24. При възрастните индивиди BMI до 26 се счита за норма.
Хирургията за понижаване на телесното тегло е показана само за пациенти влизащи в посочените категории:
– Пациенти с тежко затлъстяване, ИТМ над 40  , които не са получили резултат от диета, физическа активност или лекарства за понижаване на теглото
– Пациенти със затлъстяване, ИТМ над 35 със сериозни медицински проблеми, отнасящи се до обезитета               (диабет, ставни болки или съннна апнеа), които биха подобрили жизненото си състояние вследствие на отслабването.
– Пациенти със затлъстяване, ИТМ над 30 със специфични състояния, включващи определен тип диабет или комбинация от състояния, като високо кръвно наляване, сънна апнеа, висок холестерол и диабет или така наречения метаболитен синдром.

Обезитетът се превърна в един от най-сериозните проблеми на модерната ера. Лечението на засъстяването, което се предлага в нашата клиника е мултидисциплинарно.
Екипът – хирурзи, ендокринолози, диетолози, треньори, психолози и медицински сестри, предлага пълен набор от умения, удовлетворяващи нуждите за здравето на пациентите. Оперативното  лечение се предхожда от  програми, задължаващи пациента да води здравословен начин на живот:  подобряване на съня, нутритивния статус и двигателната активност.

От хирургична гледна точка съществуват няколко вида хирургични техники, водещи до ликвидиране на затлъстяването.

Ръкавична резекция
Операцията намалява размера на стомаха и го префигурира в стомашна тръба. Новият стомах е много по-малък и за разтягането му е нужно много време, което способства по-малкия прием на храна. Заради по-малката му площ, от клетките на стомаха се отделя по-малко грелин, който предизвиква глад и по този начин създава чувството за ситост при малко количество приета храна.
https://www.youtube.com/watch?v=hywQreYQ3xY

Стомашен байпас

Тази оперативна интервенция способства понижаването на телесното тегло по два начина.
По-малкият стомах има възможност да побира по-малко количество храна.
Тялото абсорбира по-малко калории в резултат на транзитното преминаване на храната от стомаха в тънкото черво. Това пренареждане на гастроинтестината анатомия води до понижение на апетита и промяна в начина на разграждане на хранителните вещества, освобождавайки различни хормони и ензими.
https://www.youtube.com/watch?v=P83Vs9GQ0WI&pbjreload=10

Дуооеденално изключване
При тази оперативна интервенция се редуцира 80% от стомаха. Респективно чувството на глад и ситост се понижава. Премахва се жлъчният мехур и се извършва така нареченото пренареждане на червата, с което се постига ниска калорийна и минерална абсорбция.
Стомахът се изрязва в формата на тръба и се прекъсва, при свързането му с дванадесетопръстника. Прекъсва се тънкото черво, като единия му край се свързва със стомашия отстатък, а другия с частта от същото, в близост до дебелото черво.
https://www.youtube.com/watch?v=Sdks7Muv9LE

Целта на бариатричната хирургия е да понижи риска от заболявания или смърт, асоциирани с затлъстяването. Този тип интервенции способстват пациентът да се чувства и да изглежда по-добре и да понижи значително разходите си за медикаменти.
Операциите водят до подобряване качеството на живот и понижаване риска от развиване на сърдечни, онкологични и ендокринологични заболявания.