Title Image

Ревматология

блок 2, ет. 7 и 8 | тел.: 032 645 997, вътр. 701 и 801
Начало  /  Клиники  /  Ревматология

Информация

Клиниката по Ревматология към УМБАЛ “Каспела“ е най-голямата в Южна България. Разполага със стационар от над 50 легла, разположени на два самостоятелни етажа и собствено Физиотерапевтично отделение. Като университетска клиника в нея се обучават студенти, стажанти, специализанти и докторанти от цялата страна и чужбина. Екипът се състои от 12 лекари, специализирали във Италия, Австрия и Холандия.

В клиниката се прилагат най-съвременни методи за системно и локално лечение на ревматологичните заболявания, като пулсова терапия, биологични средства, венозни бифосфонати, вътреставно лечение с КС и хиалуронова киселина.

Използват се най-модерни методи за диагностика на заболяванията на опорно-двигателния апарат: ставна ехография, магнитно-резонансна томография, компютърна томография, остеодензитометрия, капиляроскопия, поляризационна микроскопия, ставна биопсия под ултразвуков контрол и други. Лекарите разполагат със съответните международни и български сертификати.

Клиниката е пионер и главен център за България в областта на Ултрасонографското изследване на стави и периставни тъкани. Разполага с три съвременни ултразвукови апарата със свръх високо честотни трансдюсери, Power Doppler, Еластография. Лекарите от клиниката са водещи лектори и инструктори в тази област включително и за чужбина. Ежегодно се организират курсове по ставна ехография – местни и международни (под егидата на Европейската ревматологична асоциация – EULAR). В Клиниката по Ревматология е и седалището на Българската Асоциация за Мускулоскелетен Ултразвук (БАМСУ).

Тя е основна база както за практично, така и за теоретично обучение и придобиване на специалност по вътрешни болести и ревматология. В нея е създадена Комисия за одобрение на лечението на ревматологичните заболявания с биологични и биоподобни средства.

Екипът на клиниката участва в написването на учебниците по вътрешни болести за студенти медици и стоматолози. Участва в 12 научно-изследователски проекти в колаборация с наши и чужди университети. Има опит при изпитването на иновативни лекарствени продукти – над 60 клинични проучвания, съвместно с водещи световни фармацевтични компании.