Title Image

Ортопедия и травматология

блок 2, ет. 2 | тел.: 032 645 997, вътр. 201
Начало  /  Клиники  /  Ортопедия и травматология

Информация

В отделението се диагностицират и лекуват всички болести на опорно-двигателния апарат. Като лечебни дейности могат да са посочат: първично ендопротезиране и реендопротезиране на големите стави, реконструктивна хирургия на долните крайници при вродени и придобити, вкл. посттравматични заболявания, както и костни тумори. Лекуват се и болни с пресни травматични увреди на опорно-двигателния апарат.
Възстановяването на пациентите, на които е сменена става е бързо, защото операциите са миниинвазивни и щадящи. Отделението работи с последно поколение импланти (изкуствени стави).
В операционния блок отделението разполага с две операционни зали, обзаведени с модерни операционни маси, лампи, термокаутер, анестезиологични апарати и инстументариум, който в пълна степен задоволява широкия диапазон на работа в отделението.
Лекарите имат договор със здравната каса и приемат пациенти по клинични пътеки. По избор пациентите могат да си избират самостоятелна стая и по-скъпи консумативи, като това става срещу допълнително заплащане.

Основни дейности

Ендопротезиране на големи стави:
– Тазобедрена става – Колянна става
Реконструктивна костно – ставна хирургия:- Остеотомии на различни нива при лечение на ставни заболявания и деформации
Ранна диагностика и съвременно лечение на остеонекрозата на тазобедрената става при деца и възрастни.
Реконструктивна и пластична хирургия на опорно-двигателния апарат:
– Възстановяване и корекции на следтравматични функционални и пластични дефекти на костите и меките тъкани
– Сухожилна и мускулна пластика
Имаме отлични  комуникационни връзки с другите специализирани отделения на болницата и с обслужващите звена – клинична лаборатория, патологоанатомична лаборатория, рентгенов кабинет и кардиологичен кабинет.