Title Image

Образна диагностика

блок 2, ет. 1 и Блок 1, ет. 1 | тел.: 032 645 997, вътр. 115, 131
Начало  /  Клиники  /  Образна диагностика

Информация

Отделението по образна диагностика осигурява високоспециализирана образна диагностика на хоспитализирани и на амбулаторни пациенти. В него работят пет лекари със специалност и един специализант.

Лекарите, работещи в  Отделението по образна диагностика, са признати специалисти с дългогодишен опит и практика. Членове са на най-престижните европейски рентгенологични  дружества  и ежегодно посещават конгреси и симпозиуми на ECR, ESOR, BCR.

Всяко образно изследване се интерпретира подробно от лекар-специалист по образна диагностика, съвместно с пациента. Всеки пациент се консултира индивидуално. Всички изследвания се извършват и резултатите се получават на момента.

 

Диагностика и апаратура:

 

Конвенционални рентгенови апарати с графичен и скопичен пост.  Извършват се всички видове  конвенционални рентгенови изследвания, включително и изследвания с впръскване на контрастна материя антеградно и ретроградно на храносмилателната, пикочо-половата, жлъчно-билиарната и други системи и органи. Всички изследвания са дигитални – от една страна това подобрява значително качеството на получените снимки, а от друго позволява многократното им разглеждане и запазване качеството им според медицинските стандарти.

 

Ехография на млечната жлеза. Изследването е показано при всички жени преди 50 годишна възраст като профилактичен преглед или при клинични оплаквания. Този метод е абсолютно безвреден и може да се извършва многократно, особено при пациентки с установена туморни формация, която налага проследяване. Изследването се провежда от специалист с необходимото ниво на компетентност. Ултразвукова еластография: представлява допълнително ултразвуково приложение, което ни показва малигнения потенциал на дадена солидна находка на млечната жлеза. Разполагаме с 2D-SWЕ еластография. (За записване на час позвънете на 032/645997, вътр. 102)

Важно за пациентките: Най-подходящият период за извършване на профилактичен преглед е около 10ти ден от началото на менструалния цикъл. При нередовен цикъл, жени в начална менопауза и жени с установена палпаторна формация или клинични симптоми, изследването може да се направи по всяко време.

 

Преносим рентгенов апарат. Използва се при трудно подвижни, хоспитализирани пациенти, по време или след операция, пациенти в тежко общо състояние. Апаратът дава възможност за качествена експонация до леглото на пациента, в операционна зала или в Отделенията по анестезиология и интензивно лечение.

 

 

Два мултидетекторни компютър-томографа /скенери/,  Siemens Somatom Emotion и Siemens go.Up /модел 2020г/ с възможности за постпроцесингова обработка на получените резултати и високоинформативни образи в трите равнини – аксиална, коронарна и сагитална, както и допълнителни мултипланарни реконструкции /3D реконструкция/.

 

Извършват се компютърна томография  на глава, синуси, вътрешно ухо, шия, всички отдели  на гръбначния стълб, гръден кош и гръдни органи, корем и коремни органи, пикочо-полова система, опорно-двигателен апарат.

При необходимост се използват висококачествени контрастни материи- венозно, перорално, двойно контрастиране.

Апаратите имат възможност за използване на протоколи на скениране с ниско- и ултранискодозово лъчево натоварване /облъчване/, като едновременно с това се запазва качество, достатъчно за диагностика. По този начин се извършват скениранията при деца, както могат да се провеждат скринингови томографии за рак на белия дроб при рискови пациенти.

Всеки от апаратите разполага с инжектор за автоматично инжектиране на венозна контрастна материя, като по този начин се осигурява стриктно спазване на фазите на кръвоснабдяването, което е изключително важно за качествената диагностика на съдови заболявания, диференциация на туморни /доброкачествени от злокачествени/, чернодробна патология, заболяванията на пикочо-отделителната система.

Важно за пациента:  За всички изследвания,  които налагат използване на контрастна материя се изискват актуални лабораторни изследвания (с давност един месец) , показващи бъбречната функция (креатинин и урея), особено на пациенти над 50 год. възраст и придружаващи заболявания, свързвани с увреждане бъбречната филтрация (бъбречни заболявания, диабет и др.). Всяка допълнителна информация за състоянието на пациента (амбулаторен лист, епикризи, минали образни изследвания) спомага оценката на статуса на пациента, динамиката на заболяването или ефекта от лечението.

 

 

Остеоденситометър / DEXA / с рентгеново лъчение за измерване на костната плътност, който представялва „златният стандарт“ в поставянето на диагнозата „Остеопороза“. Този метод има умерена точност и прецизност, кратко време на измерване и относително ниско излагане на радиация.  Възможност за измерване на лумбален гръбнак и на бедрена шийка. Показани за DXA са мъже и жени над 50годишна възраст, постменопаузални жени или такива с ранна менопауза, пациенти с компресионни фрактури на прешленни тела, бедрена шийка, дистална част на предмишницата и проксималната част на хумеруса /най-чести остеопоротични фрактури/.

 

 

Радиациона защита

 

Отделението по Образна диагностика е изцяло ориентирано към радиационна защита на пациента. Прилаганите методи се основават на основният принцип на радиационната защита ALARA (As Low As Reasonably Achievable) – намаляване на облъчването до разумния минимум. Ние възприемаме и спазваме строго регламентирани правила при изследвания на деца и бременни жени, като крайната цел е намаляването на радиационния риск. Използват се лични предпазни средства /оловни престилки, яки, пелерини/, както и софтуер за автоматично събиране и анализ на дозиметрични данни.