Title Image

Нервни болести

блок 2, ет. 9 | тел.: 032 645 997, вътр. 901
Начало  /  Клиники  /  Нервни болести

Информация

В неврологичното отделение на УМБАЛ Каспела могат да се лекуват пациенти с едни от най-често срещаните заболявания в неврологията. Пример за това са всички периферно-нервни увреждания предизвикани от дегенеративна патология на гръбначния стълб, полиневропатии, мозъчно-съдови  и дегенеративни заболявания.
В отделението работят 6-ма невролози, специалисти по нервни болести, които притежават допълнителни квалификации и сертификати за работа с ЕМГ, ЕЕГ, Доплерова сонография, при изследване на неврологично болни. Лекарите са отлично подготвени и с дългогодишна професионална кариера, което дава възможност да се справят с повечето от трудните диагнози в неврологията.

Лекарите  в отделението са редовни членове на Българското дружество по Неврология, а в зависимост от професионалните си интерсеси, членуват и в дружествата по главоболие, електрофизиология, болка, двигателни нарушения, доплерова сонография. Колектива от лекари участва ежегодно в регионални и международни конгреси и симпозиуми, с цел развитие на компетентността си, и усвояване на нови подходи и методи на изследвания и лечение в веврологията.

В неврологично отделение на УМБАЛ “Каспела“, работи експертна комисия одобрена от НЗОК, за диагностика и лечение на „Паркинсонова болест“ и „Паркинсонизъм“.  Нейни членове са едни от първите в областта, отлично подготвени експерти  в диагностиката и лечението на тази социлано значима патология. Ръководител на този екип е Д-р Дима Христова д.м., която има защитен дисертационен труд  в тази област с национално значение. Д-р Иван Гроздев, част от този екип е член на Movement Disorders Society – USA.

Отделението разполага с последните поколения на 3-те основни апарата за функционирането си: електромиограф /ЕМГ/, електроенцефалограф /ЕЕГ/, Ехограф Aloka с възможност на доплерово ултразвуково изследване на екстракраниланите и мозъчните артерии, което подпомага и прави по-прецизен диагностичния процес. За пълна диагностика на пациентите е на разположение ядрено-магнитен резонанс, както и компютърен томограф /скенер/.