Title Image

Диализно лечение

блок 3, ет. -1 | тел.: 032 645 997, вътр. 165
Начало  /  Клиники  /  Диализно лечение

Информация

В отделението, което е с III ниво на компетентност се прилагат следните методи за извънтелестно очистване на кръвта:

  • хемодиализа
  • апаратна перитонеална диализа
  • продължителна амбулаторна перитонеална диализа
  • терапевтична афереза

Предоставя се висококачествено и съвременно лечение на болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност в съответствие със стандарта за “Диализно лечение”.

Диализното отделение е оборудвано с модерна система за дейонизиране на водата за диализно лечение,  апарати за диализно лечение Fresenius Medical Care, апарат за афереза.

Използваните диализатори са на водещи фирми в областта на диализните технологии включително и диализатори от клас High-flux.

Диализните постове са оборудвани с удобни мобилни легла, индивидуални тв-монитори даващи възможност за свободен избор на телевизионни програми. По време на диализните процедури на болните се предлагат чай, кафе, закуска и обяд/вечеря в подходящи опаковки.

Транспорта от дома на болния и обратно след диализната процедура се извършва от специализирана транспортна фирма.

Основни дейности

Лечение на болни с хронична и остра бъбречна недостатъчност

Лечение на усложненията на хроничната бъбречна недостатъчност при болни на диализно лечение

Лечение на болни с напреднала бъбречна недостатъчност и тяхната подготовка за включване

в програма за хрониодиализно лечение

Извършване на подготовка за бъбречна трансплантация на подходящи пациенти

Прилагане на методите за извънбъбречно очистване на кръвта при спешни състояния и интоксикации

Диализно лечение на болни от други болници в страната

Извършване на научноизследователска и преподавателска дейност на специализанти, стажант-лекари и студенти