Title Image

Анестезиология и интензивно лечение

Начало  /  Клиники  /  Анестезиология и интензивно лечение

Информация

Отделението по анестезиология осигурява с анестезиологична и периоперативна терапевтична дейност клиниките и отделенията по коремна и ендокринна хирургия, торакална хирургия, ортопедия и травматология, УНГ болести, урология, гастроентерология, както и при необходимост за седации  при провеждане на образни изследвания. Специалистите са с богат опит в работата с пациенти от всички възрастови групи – от ранна детска до гериатрична възраст.

Структурата разполага с необходимата апаратура по изисквания на националния стандарт за специалността за осъществяване на обща и регионална анестезия, за провеждане на периоперативна ресусцитация, както и ехограф за навигиране на блокади на периферни нерви и поставяне на интравенозни катетри. Налични са пособия и протокол за бързи реакции при осигуряване на трудни дихателни пътища и спешен достъп до кръвообръщението.

Участва с консултативна помощ при необходимост от мулти-дисциплинарни обсъждания на „трудни” случаи.

Интензивното лечение се осъществява с специално оборудвана и обособена зала, разполага с 6 интензивни легла и необходимата апаратура за поддържане на нарушени или нестабилни жизнени функции, както и за провеждане на ресусцитация по време на интензивно лечение. Работи по клинични процедури, съобразно изискванията на НЗОК – за разширено и пролонгирано животоподдържане с необходимост от дихателна поддръжка и тотално/ частично парентерално хранене.

Отделението използва съвременни оценъчни критерии за тежестта на състоянието на пациентите и действа своевременно при спешни състояния на територията на цялата болнична структура.