Title Image

Гастроентерология

блок 3, ет. 5 и 6 | тел.: 032 645 997, вътр. 551, за прегледи вътр. 103
Начало  /  Клиники  /  Гастроентерология

Информация

Клиниката по гастроентерология разполага с последно поколение видео-ендоскопска апаратура от марката „Olympus”, както и най-висок клас на ехографите Aloka, Esaote и Siemens, което позволява провеждане на най-високо ниво на качествени гастроентерологични диагностични и терапевтични процедури. Класирана е на I-во място сред останалите гастроентерологични звена в Южна България по критерии на НЗОК. В клиниката широко се използват методите контрастно-усилена ехография и ERCP, което се провежда в специална зала, изолирана с олово и оборудвана с дигитален мобилен рентгенов апарат тип “С” рамо на италианския производител BMI Biomedical. Целият ни екип от специалисти са участвали във всички необходими ендоскопски и ехографски курсове за издаване на сертификат към медицински университети в страната и притежават най-високото III ниво на компетентност за извършваните процедури. Част от лекарите са провели дългосрочно индивидуално обучение в Западна Европа и имат богат опит в провеждането на уникалните за региона ендоскопска ехография и еластография. Специалисти от клиниката са членове на най-престижните европейски гастроентерологични сдружения и ежегодно посещават европейски конгреси на EASL, UEG и EGEUS. За измиване и дезинфекция на ендоскопската апаратура се използва автоматизирана система на френската фирма Soluscope, чрез оригинални френски дезинфекциращи препарати, което гарантира чистота на апаратурата и спокойствие на пациентите, по отношение на безопасността за инфектиране при всяко едно изследване.

Множество чуждестранни и български студенти, както и стажант-лекари, провеждат ежедневно обучение върду богатата палитра от заболявания и усвояват коректните диагностични и терапевтични подходи.

Извършвани ендоскопски манипулации

Извършват се ендоскопски манипулации за:
• изваждане на чуждо тяло и спиране на кървене от горния и долния стомашно-чревен тракт – ендоскопска хемостаза чрез инжекционни и термични методи
• отстраняване на доброкачествени новообразувания на лигавицата (аденоми/полипи)  чрез полипектомия, аргон-плазмена коагулация и деструкция, мукозна резекция
• отстраняване на доброкачествени или злокачествени новообразувания на лигавицата чрез ендоскопска субмукозна дисекция
•поставяне на перкутанна ендоскопска гастро- или ентеростома за осигуряване на ентерално хранене с концентрирани хранителни субстанции при невъзможност за приемане на храна през устата
• връзково лигиране на варици на хранопровода, стомаха, ректума или хемороиди за профилактика на кървене или спиране на кървене
• балонна дилатация при доброкачествени и злокачествени стриктури/стеснения на хранопровода, дванадесетопръстника, дебелото черво – постоперативни, след изгаряне, Болест на Крон, рак и други
• протезиране – поставяне на ендопротези при доброкачествени или злокачествени стриктури на стомашно-чревния тракт или чревни фистули
• свързани с ERCP, интервенционални терапевтични и диагностични процедури на papilla Vateri, жлъчните пътища и панкреаса – визуализация на жлъчни пътища, папилосфинктеротомия, екстракция на конкременти, стентиране (пластмасови и саморазгъващи се метални протези)

При желание всички пациенти се консултират от специалист анестезиолог и при липса на противопоказания посочените процедури се извършват под анестезия без допълнително заплащане.

Извършвани манипулации под ехографски и рентгенов контрол

  • перкутанна биопсия за хистологичен анализ на огнищни и дифузни процеси в черен дроб, панкреас или при вътрекоремна маса с неизвестен произход, лимфни възли
  • биопсия посредством ехоендоскоп на патологично увеличени лимфни възли разположени в близост до хранопровода, стомаха и панкреаса
  • перкутанен дренаж на жлъчни пътища под рентгенов и ултразвуков контрол
  • дренаж на жлъчни пътища и панкреасни кисти чрез ехоендоскопски достъп
  • биопсия посредством ехоендоскоп на формации ангажиращи екстралуменно гастроинтестиналната тръба
  • чернодробна биопсия за стадиране на фиброзата при хронични вирусни хепатити
  • биопсия на панкреас и черен дроб при огнищни процеси за хистологичен анализ

Както ендоскопските, така и останалите процедури се извършват под обща анестезия при желание на пациента без допълнително заплащане.

Хронични вирусни хепатити

Създаден е център за скрининг и изследвания на пациенти с хронични вирусни хепатити. Провежда се целият обем диагностика за преценка на необходимостта от стартиране на противовирусно лечение, съгласно критериите на НЗОК. В клиниката е разкрита утвърдена от НЗОК комисия от лекари, за издаване на протокол за стартиране на безплатно за пациента противовирусно лечение при хронични вирусни хепатити В, С, D. Екип от специалисти е ангажиран с подготовката на документите за започване на лечение и проследяване на пациентите за периода на лечението, както и след това.

Хронични чревни възпалителни заболявания

Някои от специалистите ни са с изявен професионален интерес към болестта на Крон и улцерозен колит, с богат опит в диагностичен и терапевтичен аспект. Разкрита е комисия от лекари, която в съответствие с критерии на НЗОК, подготвя документите за стартиране на безплатно за пациента биологично лечение, както и проследява пациентите в хода на тяхната терапия.

Пациенти с наднормено тегло

Клиниката разполага със специално оборудвана ендоскопска зала, позволяваща провеждане на манипулации на пациенти с наднормено тегло до 400кг. Въведен е метод за поставяне на стомашен балон от най-ново поколение, който води до трайно намаление на теглото на пациентите. Подходящ е при всички пациенти с body mass index( BMI ) над 27.