Title Image

Da Vinci X

Начало  /  Da Vinci X

След успешния старт през есента на 2020 г. на проекта “Роботизирана хирургия със системата ДаВинчи Х” в УМБАЛ Каспела гр. Пловдив, клиниката по Хирургия в болницата вече уверено предлага на своите пациенти пълният набор от хирургични интервенции чрез най-модерния метод за минимално инвазивна хирургия, а именно роботизираната хирургия.

Проф. д-р Росен Димов д.м.,FRCS, завеждащ „Клиниката по Хирургия“ в болницата, професор към „Катедра по Специална Хирургия“ в Медицинския Университет в Пловдив, заедно с екипа си, успешно извършиха в УМБАЛ ”Каспела”- Пловдив целият спектър от роботизирани операции в коремната хирургия, както следва: в колоректалната хирургия, премахване на рак на дебелото черво /десностранна и левостранна хемиколектомия/, рак на ректума с ампутация на правото черво, както и ректални резекции със запазване на сфинктерния апарат, отстраняване на злокачествени тумори на стомаха със запазване на част от него, както и интервенции с премахване на целия стомах, чернодробни злокачествени тумори /първични и метастатични/ с различен тип чернодробни резекции, злокачествени тумори на панкреаса с операцията на Whipple, тумори на надбъбречната жлеза, отстраняване на далак при ангажирането му от малигнени заболявания, премахване на жлъчния мехур, оперативно лечение на хиатални хернии, поставяне на мрежа при хиатална херния, операции за намаляване на обема на стомаха (бариатрична хирургия).

Роботизираната хирургия е най-модерният метод за хирургична намеса. Показан особено при пациенти със злокачествени заболявания поради редица свои предимства. По време на операцията, пациентът е опериран от хирург чрез специална конзола с 3D образ (триизмерен образ) и двадесетократно увеличение, което някои оприличават на пилотиране на самолет. Чрез нея, хирургът контролира ръцете на робота, към които са прикрепени финни и прецизни инструменти, с които се извършва операцията през отвори с размер от 8мм. Голямата разлика с другите видове хирургични интервенции се състои във възможността на роботизираните инструменти да извършват движения на активния си връх на 360 градуса /във всички посоки/, което играе ключова роля при лимфните дисекции, както и при работа в много тесни пространства. Точността и прецизността на работата с „Да Винчи Х“ е несравнима. Това води до минимална кръвозагуба, бързо възстановяване и намаляване на болката от оперативната травма. Натрупаният богат опит за изминалата година /в УМБАЛ“Каспела са извършени близо 100 оперативни интервенции със системата Да Винчи до момента/, позволи на ръководството на болницата да проектира и изгради в най-близко бъдеще супермодерен „Център за роботизирана хирургия“.  Неговата функция освен за лечебна дейност, ще бъде и за обучение на бъдещите екипи от страната и Югоизточна Европа съвместно с МУ-Пловдив.

Важна информация за пациентите е, че екипът на проф. Росен Димов в УМБАЛ ”Каспела” работи и с Националната здравна осигурителна каса (НЗОК), която покрива чрез Клинична пътека стойността на роботизираните операции при случаи на злокачествени образувания.