Title Image

Свободни позиции

Начало  /  Свободни позиции

УМБАЛ“Каспела“

На основание  чл.89 от КТ обявява конкурс  за длъжността:

„Лекар специализант по ортопедия и травматология“ –  1 бр.

„Лекар специализант по нефрология“ –  2 бр.

„Лекар специализант по микробиология“ –  1 бр.

„Лекар специализант по гръдна хирургия“ –  1 бр.

„Лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение“ –  2 бр.

„Лекар специализант по урология“ –  1 бр.

„Лекар специализант по гастроентерология“ –  1 бр.

„Лекар специализант по спешна медицина“ –  2 бр.

„Лекар специализант по ендокринология и болести на обмяната“ –  1 бр.

„Лекар специализант по хирургия“ –  1 бр. държавна поръчка

„Лекар специализант по ревматология“ –  1 бр. държавна поръчка

„Лекар специализант по образна диагностика“ –  1 бр. държавна поръчка

Начин на провеждане:  събеседване и устен изпит по конспект

Необходими документи:

  1. Молба за допускане за участие
  2. Диплома за „Магистър по медицина“
  3. Автобиография европейски формат

Документи за участие се приемат на регистратурите на УМБАЛ“Каспела“, гр.Пловдив, ул.“София“ №64 в работни дни от 9.00 до 14.00 часа  в периода от 06.01.2023 г. до 07.02.2023 г. вкл., a второто място по АИЛ до 11.02.2023г

———————————————————————————————