Title Image

Свободни позиции

Начало  /  Свободни позиции

На основание чл.68, ал.7 от ЗЛЗ и чл.89 от КТ УМБАЛ „Каспела“ обявява конкурс  за длъжността:

„Началник клиника/отделение“ по ревматология, хирургия, гастроентерология, УНГ болести, урология, ортопедия и травматология, нефрология, диализа, ендокринология.

Начин на провеждане: индивидуално събеседване

Изисквания към кандидатите:

Съгл.  стандарта по съответната специалност

Необходими документи:

  1. Молба за допускане за участие
  2. Диплома за „Магистър по медицина“
  3. Документ за медицинска специалност и трудов стаж

Документи за участие се приемат на регистратурата на УМБАЛ“Каспела“, гр.Пловдив, ул.“София“ №64 в работни дни от 9.00 до 14.00 часа до 09.10.2020 г. вкл

———————————————————————————————

На основание  чл.89 от КТ УМБАЛ „Каспела“ обявява конкурс  за длъжността:

„Лекар специализант по УНГ болести“ – двама,

„Лекар специализант по клинична лаборатория“ – един,

“Лекар специализант по образна диагностика” – един.

Начин на провеждане:  събеседване и устен изпит по конспект

Необходими документи:

  1. Молба за допускане за участие
  2. Академична сравка или диплома за „Магистър по медицина“
  3. Автобиография европейски формат

Документи за участие се приемат на регистратурите на УМБАЛ“Каспела“, гр.Пловдив, ул.“София“ №64 в работни дни от 9.00 до 14.00 часа 24.10.2020 г. вкл.

———————————————————————————————

На основание  чл.89 от КТ обявява конкурс  за длъжността:

„Лекар специализант по   гръдна хирургия -един, нефрология- един

Начин на провеждане:  събеседване и устен изпит по конспект

Необходими документи:

  1. Молба за допускане за участие
  2. Академична сравка или диплома за „Магистър по медицина“
  3. Автобиография европейски формат

Документи за участие се приемат на регистратурите на УМБАЛ“Каспела“, гр.Пловдив, ул.“София“ №64 в работни дни от 9.00 до 14.00 часа до 09.11.2020 г. вкл.