Title Image

Свободни позиции

Начало  /  Свободни позиции

На основание  чл.89 от КТ УМБАЛ „Каспела“ обявява конкурс  за длъжността:

Лекар специализант по:

ревматология,

ендокринология,

гастроентерология,

урология,

УНГ болести,

клинична лаборатория,

ортопедия и травматология,

анестезиология  – по един от обявените специалности.

Начин на провеждане – събеседване и устен изпит по конспект

Необходими документи:

  1. Молба за допускане за участие
  2. Академична сравка или диплома за „Магистър по медицина“
  3. Удостоверение в РК на БЛС
  4. Автобиография европейски формат

Документи за участие се приемат на регистратурите на УМБАЛ“Каспела“, гр.Пловдив, ул.“София“ №64 в работни дни от 9.00 до 14.00 часа до 25.10.2019г.

———————————————————————————————

На основание  чл.89 от КТ УМБАЛ „Каспела“ обявява конкурс  за длъжността:

Лекар специализант по нефрология – 1 работно място.

Начин на провеждане – събеседване и устен изпит по конспект

Необходими документи:

  1. Молба за допускане за участие
  2. Академична сравка или диплома за „Магистър по медицина“
  3. Удостоверение в РК на БЛС
  4. Автобиография европейски формат

Документи за участие се приемат на регистратурите на УМБАЛ“Каспела“, гр.Пловдив, ул.“София“ №64 в работни дни от 9.00 до 14.00 часа до 11.12.2019г.