Title Image

Свободни позиции

Начало  /  Свободни позиции

УМБАЛ“Каспела“

На основание  чл.89 от КТ обявява конкурс  за длъжността:

„Лекар специализант по

 1. Лекар специализант по ревматология – двама
 2. Лекар специализант по нервни болести – един
 3. Лекар специализант по урология – един
 4. Лекар специализант по гастроентерология – един
 5. Лекар специализант по гръдна хирургия – двама
 6. Лекар специализант по ортoпедия и травматология – един
 7. Лекар специализант по УНГ болести – двама

 

Начин на провеждане:  събеседване и устен изпит по конспект

Необходими документи:

 1. Молба за допускане за участие
 2. Диплома за „Магистър по медицина“
 3. Автобиография европейски формат

 

Документи за участие се приемат на регистратурите на УМБАЛ“Каспела“, гр.Пловдив, ул.“София“ №64 в работни дни от 9.00 до 14.00 часа от 21.02.2022 г. до 20.03.2022 г. вкл.

———————————————————————————————

УМБАЛ“Каспела“

На основание чл.68, ал.7 от ЗЛЗ и чл.89 от КТ обявява конкурс  за длъжността:

„Началник клиника/отделение“ по педатрия, гръдна хирургия, анестезиология и интензивно лечение, нервни болести, вътрешни болести, спешна медицина, образна диагностика, физиотерапия и рехабилитация, обща и клинична патология.

Начин на провеждане: индивидуално събеседване

Изисквания към кандидатите:

Съгл.  стандарта по съответната специалност

Необходими документи:

 1. Молба за допускане за участие
 2. Диплома за „Магистър по медицина“
 3. Документ за медицинска специалност и трудов стаж
 4. Документ за хабилитация за началник клиника

Документи за участие се приемат на регистратурата на УМБАЛ“Каспела“, гр.Пловдив, ул.“София“ №64 в работни дни от 9.00 до 14.00 часа до 27  април 2022 г.вкл