Title Image

Свободни позиции

Начало  /  Свободни позиции

На основание  чл.89 от КТ УМБАЛ „Каспела“ обявява конкурс  за длъжността:

Лекар специализант по ревматология и анестезиология, по един от обявените специалности.

Начин на провеждане – събеседване и устен изпит по конспект

Необходими документи:

  1. Молба за допускане за участие
  2. Академична сравка или диплома за „Магистър по медицина“
  3. Удостоверение в РК на БЛС
  4. Автобиография европейски формат

Документи за участие се приемат на регистратурите на УМБАЛ“Каспела“, гр.Пловдив, ул.“София“ №64 в работни дни от 9.00 до 14.00 часа до 19.06.2020г.