Регистратура 032 645 997

Ендокринология и болести на обмяната

блок 2, ет. 6 | тел.: 032 645 997, вътр. 601

Информация

В клиниката се извършва лечение и проследяване на пациенти със захарен диабет,  затлъстяване, метаболитен синдром,  болести на щитовидната жлеза, паращитовидните жлези, надбъбреците, хипофизата и половите жлези. Специално внимание се отделя на обучението на диабетно болните, за което е отговорен високоспециализиран лекарски и сестрински персонал. Приоритетно се прилагат програми за подобряване качеството на живот чрез комплексно съвременно лечение на пациентите, превенция на усложненията и овладяването им. Клиниката разполага с модерна ехографска апаратура за прецизен оглед на щитовидна жлеза и коремни органи. За своевременна диагностика се използват модерна биохимична и хормонална лаборатория, както и компютър-томограф.

Лекари

Доц. д-р Стефка Владева д.м.

Д-р Величка Златарева

Проф. д-р Кръстю Павлов, д.м.н.

Д-р Атанас Боюклиев

Д-р Георги Левтеров

д-р Емануела Василева

Д-р Елена Виденова