Клиники

Всички клиники и отделения в УМБАЛ Каспела

Клиника по Хирургия

Извършва пълен обем високоспециализирани операции от областта на коремната хирургия (стомах, безкръвни жлъчно-чернодробни операции, тънки и дебели черва, хернии, хемороиди и др.), ендокринна хирургия (щитовидна жлеза и паращитовидни жлези).

Клиника по Хирургия

Блок 2, ет. 3 и 4

Контакти

032 645 997, вътр. 301,401

Клиника по Гръдна хирургия

Клиника по Гръдна Хирургия

Блок 3, ет. 2

Контакти

032 645 997, вътр. 251

Клиника по Ушно-носни и гърлени болести

Създаването на болница „Каспела” започва с разкриването на отделение „Ушно-носни и гърлени болести” от 2000 година като център с леглова база, впоследствие като специализирана болница, разширена в многопрофилна болница.

Клиника по Ушно-носни и гърлени болести

Блок 1, ет. 3

Контакти

032 645 997, вътр. 411

Клиника по Урология

Клиниката по „Урология“ в УМБАЛ „Каспела“ разполага с опитен и доказал се във времето екип, който успешно прилага онкоурологична, конвенционална, ендоскопска, реконструктивна и детска урологична помощ.

Клиника по Урология

Блок 3, ет. 3 и 4

Контакти

032 645 997, вътр. 351, 451

Отделение Нервни болести

В неврологичното отделение на УМБАЛ „КАСПЕЛА” могат да се лекуват пациенти с едни от най-често срещаните заболявания в неврологията. Пример за това са всички периферно-нервни увреждания предизвикани от дегенеративна патология на гръбначния стълб или друга причина

Отделение Нервни болести

Блок 2, ет. 9

Контакти

032 645997, вътр. 901

Отделение Ортопедия и травматология

В отделението се диагностицират и лекуват всички болести на опорно-двигателния апарат. Като лечебни дейности могат да са посочат: първично ендопротезиране и реендопротезиране на големите стави, реконструктивна хирургия на долните крайници при вродени и придобити, вкл. посттравматични заболявания, както и костни тумори.

Отделение Ортопедия и травматология

Блок 2, ет. 2

Контакти

032 645 997, вътр. 201

Клиника по Гастроентерология

В клиниката работи опитен екип от доказани специалисти, който посредством най-ново поколение ендоскопска и ехографска апаратура, прилага най-съвременните диагностични и терапевтични процедури.

Клиника по Гастроентерология

Блок 3, ет. 5 и 6

Контакти

032 645 997, вътр. 551, 651

Клиника по Ендокринология и болести на обмяната

В клиниката се извършва лечение и проследяване на пациенти със захарен диабет, болести на щитовидната жлеза, затлъстяване, метаболитен синдром, заболявания на надбъбреците, хипофизата и половите жлези.

Клиника по Ендокринология и болести на обмяната

Блок 2, ет. 6

Контакти

032 645 997, вътр. 601

Клиника по Нефрология

В клиниката работят както утвърдени специалисти в областта на нефрологията – участници в много български и международни научни прояви, така и млади, но силно мотивирани лекари. Предлага се диагностика и лечение на всички видове бъбречни заболявания, отговарящи на най-високите медицински стандарти.

Клиника по Нефрология

Блок 2, ет. 5

Контакти

032 645 997, вътр. 501

Клиника по Ревматология

Диагностика и лечение на всички заболявания на опорно-двигателния апарат: възпалителни ставни заболявания, дегенеративни и обменни заболявания на костно-мускулната система, системни заболявания на съединителната тъкан, болести на сухожилия, връзки и фасции.

Клиника по Ревматология

Блок 2, ет. 7 и 8

Контакти

032 645 997, вътр. 701 и 801

Отделение Физиотерапия и рехабилитация

Диагностика и лечение на всички заболявания на опорно-двигателния апарат: възпалителни ставни заболявания, дегенеративни и обменни заболявания на костно-мускулната система, системни заболявания на съединителната тъкан, болести на сухожилия, връзки и фасции.

Отделение Физиотерапия и рехабилитация

Блок 2, ет. 8

Контакти

032 645 997, вътр. 805

Отделение Анестезиология и интензивно лечение

В отделението се изпълняват основни клинични дейности, в съответствие с медицинския стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“: предизвикване състояние на анестезия и последващо възстановяване от анестезия, дейности за възстановяване на преустановени основни жизнени функции …

Отделение Анестезиология и интензивно лечение

Блок 2, ет. 2

Контакти

Отделение Образна диагностика

Отделението осигурява високоспециализирана образна диагностика на хоспитализирани и на амбулаторни пациенти.

Отделение Образна диагностика

Блок 2, ет. 1 и Блок 1, ет. 1

Контакти

032 645 997, вътр. 115, 131

Отделение Диализно лечение

В отделението, което е с III ниво на компетентност се прилагат следните методи за извънтелестно очистване на кръвта: хемодиализа, апаратна перитонеална диализа, продължителна амбулаторна перитонеална диализа, терапевтична афереза. Използваните диализатори са на водещи фирми в областта на диализните технологии включително и диализатори от клас High-flux.

Отделение Диализно лечение

Блок 3, ет. -1

Контакти

032 645 997, вътр. 165

Лабораторни звена

Лабораториите са оборудвани с чисто нова, модерна апаратура, позволяваща висока достоверност на резултатите и много широк набор от изследвания. Работи се в пълния обем дейности, изисквани от медицинския стандарт за качество.

Лабораторни звена

Блок 2 ет. -1, Блок 3 ет.1

Контакти

032 645 997, вътр. 135, 136, 156